Obnovenie členstva Alpenverein

Načítanie údajov

Zadajte buď číslo prihlášky z minulých rokov (od r. 2013) alebo 6 čísel z Vášho preukazu za predčíslím 102- (iba 6 čísiel za pomlčkou, bez lomky a znakov za lomkou) a deň a mesiac Vášho narodenia pre kontrolu. Ak máte iné predčíslie, napr. 104- tak sa vráťte späť na prihlášku a údaje vyplňte - Vaše údaje nemáme k dispozícii.


Rokošport